Coaching

CoachingZorg en Meer is naast het werken in de zorg, ook in te huren om het zorgteam te ondersteunen en te coachen bij onbegrepend gedrag van cliënten, hier kunt u denken aan onbegrepen gedrag bij dementie, maar ook bij gedragsproblematiek zoals depressie.

Zorg en Meer is dan de juiste persoon om het zorgteam hierbij te ondersteunen en te coachen.Werkwijze

Tijdens een kennismakingsgesprek bespreken we de wensen van het team of van u als organisatie.

Samen kijken we of ik het team of uw organisatie kan ondersteunen.

Als we besluiten om samen verder te gaan, gaan we afspraken maken over de duur van de opdracht en spreken we verwachtingen naar elkaar uit.

De gemaakte afspraken leg ik vast in een schriftelijke overeenkomst, welke u binnen 3 werkdagen, na het kennismakingsgesprek zult ontvangen.


Nadat de overeenkomst is getekend door beide partijen, zal ik een afspraak gaan maken met het zorgteam.

Samen met het zorgteam zal ik de hulpvraag m.b.t. onbegrepen gedrag gaan inventariseren. Tijdens deze bijeenkomst zal ik het zorgteam ook al enkele tips meegeven, waar ze mee aan het werk kunnen.

Na dit 1e overleg zal ik 3 dagdelen plannen, waarbij ik ga meekijken met het zorgteam.

Tot slot krijgt het zorgteam handvaten mee om om te kunnen gaan met het onbegrepen gedrag.Tarieven

Het tarief dat ik hanteer voor het coachen van een zorgteam is € 45,00 per uur.

Dit tarief is all inclusive, dit betekent dat u als opdrachtgever weet waar u aan toe bent.