Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Zorg & Meer TwenteToepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen van Zorg & Meer Twente. Door je aan te melden geef je aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.
1.2 Deze voorwaarden met betrekking tot het volgen van een scholing, traing en workshop, komt tot stand door het aanmelden van een deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Zorg & Meer Twente.Accreditatie

2.1 Zorg & Meer Twente biedt scholingen, trainingen en workshops aan die niet geaccrediteerd zijn. Deze scholingen, trainingen en workshops vallen onder de vrije punten voor het Kwaliteitsregister V&VN.

2.2 De deelnemer kan na afloop van een scholing, training en workshop zelf de vrije punten toevoegen aan zijn of haar Kwaliteitsregister en het certificaat toevoegen.

2.3 Zorg & Meer Twente is nog geen erkende opleider, waardoor het nu nog geen accreditatiepunten kan verstrekken aan de deelnemer.

2.4 Zorg & Meer Twente mag scholingen, trainingen en workshops aanbieden, maar het is i.v.m. punt 2.1 niet verplicht om aangesloten te zijn bij het Kwaliteitsregister.

2.5 Iedere deelnemer ontvangt na deelname aan een scholing, training en workshop een certificaat. Dit certificaat is voor eigen gebruik. Een certificaat van Zorg & Meer Twente is nu nog niet officieël erkend.Certificaat

3.1 Zorg & Meer Twente draagt er zorg voor dat de volgende informatie op een certificaat staat:

 • Naam van de deelnemer 
 • Naam van de scholing 
 • Datum van afronding 
 • Aantal toegekende accreditatiepunten 
 • Logo opleidende organisatie 
 • Handtekening van de opleider Bij- en nascholing (niet geaccrediteerd)

4.1 Leren door het volgen van (online) scholing. Voorbeelden: scholingen, trainingen, workshops, e-learning, symposium, lezingen, virtuele klas, masterclass, webinar etc.

4.2 Punten:

 • 1 uur = 1 punt
 • Maximaal 6 punten per activiteit + maximaal 2 punten voor voorbereiding
 • Bij meerdaagse activiteiten: maximaal 6 punten per dag
 • Er is geen maximum per jar voor 'bij- en nascholing' (niet geaccrediteerd) in je portfolio.Inschrijvingen

5.1 Alle scholingen, trainingen en workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Bij een minimale deelname van 3 personen, gaat een cursus door.
5.2 Zorg & Meer Twente behoudt zich het recht voor om, indien nodig de locatie maximaal 24 uur van te voren te wijzigen.
5.3 Na inschrijving ontvang je een ontvangstbevestiging, dit maakt de inschrijving definitief. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
5.4 Per scholing, training en workshop zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 4 en 10 deelnemers per cursus. Zodra een scholing, traing en workshop vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.
5.5 Als een scholing, training en workshop vol zit, kun je Zorg & Meer Twente mailen om je op te geven voor de reservelijst. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, neemt Zorg & Meer Twente zo snel mogelijk contact met je op.
5.6 Door de inschrijving verklaar je akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden.Afmelden door de deelnemer

6.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren, voordat de scholing, training en workshop is.
6.2 Bij geen afmelding voor een scholing, training en workshop wordt er €15,- aan administratiekosten in rekening gebracht, omdat betalingen ontvangen Zorg & Meer Twente geld kost.
6.3 Mocht je niet kunnen komen, geef dit dan zo snel mogelijk door aan Zorg & Meer Twente. Je mag er voor kiezen om je aan te melden voor een  andere datum of scholing, training en workshop, voor hetzelfde bedrag. Zorg & Meer Twente doet niet aan de geld terug garantie.

6.4 Ben jij op de dag ziek, dan krijg jij een tegoedbon. Je kan dan deze scholing, training en workshop op een later moment inhalen.
6.5 Voor deelnemers (consumenten) is er een bedenktermijn van tenminste 14 dagen. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de scholing, training en workshop boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.Annulering / verplaatsing door Zorg & Meer Twente

7.1 Zorg & Meer Twente is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden scholing, training en workshop te annuleren. Mocht een scholing, training en workshop geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.
7.2 Zorg & Meer Twente is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden scholing, training en workshop te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.
7.3 De scholing, training en workshop vindt alleen plaatst mits er minimaal 3 deelnemers zijn. Bij minder deelnemers kan het niet doorgaan.Betaling

8.1 De deelnemer dient de gehele inschrijving binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Zorg & Meer Twente
8.2 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.

8.3 Boete: 

 • 1e betaalherinnering: € 00,00
 • 2e betaalherinnering: € 50,00
 • 3e betaalherinnering: € 150,00

Na een 3e herinnering dragen wij de factuur over aan een incassobureau.Klachten

9.1 Heb je een klacht over een cursus? Neem dan contact met Zorg & Meer Twente en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
9.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.Aansprakelijkheid

10.1 Zorg & Meer Twente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de cursus.Geheimhouding

11.1 Het is niet toegestaan cursusinformatie door te sturen aan derden. Bij plagiaat, brengt Zorg & Meer Twente kosten in rekening. De hoogte van dit bedrag is € 250,00Overig

12.1 Zorg & Meer Twente behoudt zich altijd het recht om de scholingen, trainingen en workshops inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.

12.2 Parkeren bij Zorg & Meer Twente is gratis. Kosten van openbaar vervoer en of een taxi is voor rekening van de deelnemer. 
12.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een scholing, training en workshop, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de cursus en te weigeren voor volgende scholing, training en workshop. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

12.4 Bij Zorg & Meer Twente geldt een rookverbod.AVG

13.1 Tijdens de scholing, training en workshop kunnen er foto’s gemaakt worden. Mocht je hierop tegen zijn, geef dit dan voor de cursus aan. Anders zal Zorg & Meer Twente gewoon foto’s maken en publiceren voor marketing doeleinde denkend aan: Website, Facebook en LinkedIn.Opgemaakt: 15 januari 2022

Geldig: 15-01-'22 t/m 14-01-'22