Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Zorg & Meer TwenteToepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen van Zorg & Meer Twente. Door je aan te melden geef je aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.
1.2 Deze voorwaarden met betrekking tot het volgen van een cursus, komt tot stand door het aanmelden van een deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Zorg & Meer Twente.Inschrijvingen

2.1 Alle cursussen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Bij een minimale deelname van 3 personen, gaat een cursus door.
2.2 Zorg & Meer Twente behoudt zich het recht voor om, indien nodig de locatie maximaal 24 uur van te voren te wijzigen.
2.3 Na inschrijving ontvang je een ontvangstbevestiging, dit maakt deinschrijving definitief. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.4 Per cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 4 en 10 deelnemers per cursus. Zodra een cursus vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.
2.5 Als een cursus vol zit, kun je Zorg & Meer Twente mailen om je op te geven voor de reservelijst. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, neemt Zorg & Meer Twente zo snel mogelijk contact met je op.
2.6 Door de inschrijving verklaar je akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden.Afmelden door de deelnemer

3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren, voordat de cursus is.
3.2 Bij geen afmelding voor een cursus wordt er €15,- aan administratiekosten in rekening gebracht, omdat betalingen ontvangen Zorg & Meer Twente geld kost.
3.3 Mocht je niet kunnen komen, geef dit dan zo snel mogelijk door aan Zorg & Meer Twente. Je mag er voor kiezen om je aan te melden voor een  andere datum of cursus, voor hetzelfde bedrag. Zorg & Meer Twente doetniet aan de geldterug garantie.

3.4 Ben jij op de cursusdag ziek, dan krijg jij een tegoedbon. Je kan dan deze cursus op een later moment inhalen.
3.5 Voor deelnemers (consumenten) is er een bedenktermijn van tenminste 14 dagen. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.Annulering / verplaatsing door Zorg & Meer Twente

4.1 Zorg & Meer Twente is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden cursus te annuleren. Mocht een cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.
4.2 Zorg & Meer Twente is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.
4.3 De cursus vindt alleen plaatst mits er minimaal 3 deelnemers zijn. Bij minder deelnemers kan de cursus niet doorgaan.

Betaling

5.1 De deelnemer dient de gehele inschrijving binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Zorg & Meer Twente
5.2 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.

5.3 Boete: 

  • 1e betaalherinnering: € 00,00
  • 2e betaalherinnering: € 50,00
  • 3e betaalherinnering: € 150,00

Na een 3e herinnering dragen wij de factuur over aan een incassobureau.Klachten

6.1 Heb je een klacht over een cursus? Neem dan contact met Zorg & Meer Twente en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

Aansprakelijkheid

7.1 Zorg & Meer Twente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de cursus.Geheimhouding

8.1 Het is niet toegestaan cursusinformatie door te sturen aan derden. Bij plagiaat, brengt Zorg & Meer Twente kosten in rekening. De hoogte van dit bedrag is € 250,00Overig

9.1 Zorg & Meer Twente behoudt zich altijd het recht om de cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
9.2 Parkeren bij Zorg & Meer Twente is gratis. Kosten van openbaar vervoer en of een taxi is voor rekening van de deelnemer. 
9.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een cursus, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de cursus en te weigeren voor volgende cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

9.4 Bij Zorg & Meer Twente geldt een rookverbod.AVG

10.1 Tijdens de cursus kunnen er foto’s gemaakt worden. Mocht je hierop tegen zijn, geef dit dan voor de cursus aan. Anders zal Zorg & Meer Twente gewoon foto’s maken en publiceren voor marketing doeleinde denkend aan: Website, Facebook en LinkedIn.